24 kwietnia 2017

Relacja studentów matematyki z Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów OMatKO!!!W dniach 7-9 kwietnia w Politechnice Wrocławskiej odbyła się Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów, w której wzięło udział kilkoro studentów kierunku Matematyka naszego wydziału. Konferencję zorganizowały cztery koła Politechniki Wrocławskiej:

  • Koło Naukowe Matematyki,
  • Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”,
  • Koło Naukowe Inżynierii Finansowej,
  • Koło Naukowe Matematyki Przemysłowej.

Celem konferencji był rozwój naukowy jej uczestników poprzez możliwość prezentacji interesujących zagadnień, wyników pierwszych badań czy dzielenie się pasją z innymi studentami.

Wykład pt. ,, Metody analityczne matematyki dyskretnej” otwierający konferencję wygłosił Prof. dr hab. Jacek Cichoń z Politechniki Wrocławskiej. Profesor rozpoczął swoje wystąpienie ciekawym wywodem o złożoności obliczeniowej i problemach z nią związanych. Następnie pokazał kilka interesujących zastosowań matematyki dyskretnej w życiu codziennym oraz wiele bardziej złożonych operacji na zbiorach.

Niezwykle interesujące było wystąpienie przedstawicieli firmy McKinsey & Company. Specjaliści z zespołów analitycznych przekazali sporą dawkę praktycznej wiedzy. Opowiadali o tym, jak wykorzystywać matematykę w kontekście biznesowym. Annika, pracująca na stanowisku Data Analyst, zaprezentowała „Statystykę w stalowni, czyli jak matematyką uratować produkcję”. Volodymir, pracujący jako Senior Analyst i Rafał – Intern, wprowadzili uczestników konferencji w temat „Jak robić najlepsze produkty: wydajność produkcji oraz narzędzia z analizy danych do jej usprawnienia”.

Następnie do referowania przystąpili studenci. Jednym z występujących tego dnia był student  Politechniki Lubelskiej Arkadiusz Gita, który pokrótce objaśnił „Optymalizacje trajektorii wirtualnego modelu samochodu wyścigowego”.

Drugi dzień wykładów rozpoczął się od wystąpienia przedstawicieli firmy QuantUp, która zajmuje się szkoleniami w zakresie budowy modeli scoringowych, statystyki, szeregów czasowych i programu R oraz programowaniem, analizą danych i tworzeniem oprogramowania.

Tomasz Melcer przedstawił XGBoost, który jest nowoczesnym pakietem do budowania modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych. Na jego przykładzie opowiedział o wielu przydatnych modelach predykcyjnych i o sposobach ich zastosowania.

Na podstawie przykładów z wieloletniej praktyki w różnych firmach Artur Suchwałko  opowiadał, czym różni się rozwiązywanie problemów analitycznych na studiach od rozwiązywania rzeczywistych problemów analitycznych.

Jednym z ciekawszych wykładów tego dnia było wystąpienie Pauliny Sylwestrzak z Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu, która wygłosiła referat pt. „Czy student zda sesję? Analiza na podstawie funkcji dyskryminacyjnej”. W swojej pracy dokonała ona analizy dyskryminacyjnej zmiennych, które były istotne w procesie zaliczania egzaminów (liczba godzin nauki do egzaminu, liczba imprez w sesji, itp.) Na tej podstawie oceniła istotność poszczególnych zmiennych, wyznaczyła siłę ich wpływu na zdawalność oraz dokonała oceny jakości modelu.

Ostatniego dnia konferencji największy aplauz wywołało wystąpienie Kingi Kliszcz (jak się później okazało zwyciężczyni całej konferencji) na temat kobiet związanych z matematyką. Prezentacja ta miała na celu uzasadnienie, że nie tylko mężczyźni mieli wkład w rozwój matematyki. Wśród osób zasłużonych dla matematyki było również wiele kobiet, między innymi Maria Gaetana Agnesi, Hypatia z Aleksandrii, Amalie Emmy Noether.

Podczas przerwy kawowej można było wziąć udział w sesji plakatowej zorganizowanej  przez uczestników konferencji. Ostatnią atrakcją konferencji była improwizacja na scenie przygotowana przez uczelniany zespół stand up. Każda z obecnych osób żywo uczestniczyła w tym przedsięwzięciu i z uśmiechem na twarzy podziwiała popisy artystów.

Tegoroczna edycja konferencji OMatKo!!! dostarczyła uczestnikom wiedzy z zakresu różnych dziedzin matematyki, takich jak:

  • matematyka teoretyczna,
  • statystyka,
  • matematyka finansowa,
  • matematyka przemysłowa.

Konferencję przeprowadzono z pełnym profesjonalizmem, a jej organizację dopracowano pod każdym względem. Z pewnością była ona źródłem wielu inspiracji oraz przestrzenią do nawiązywania nowych kontaktów między ambitnymi młodymi ludźmi z różnych uczelni. Uważamy, że każdy miłośnik matematyki, a na pewno każdy student matematyki, powinien choć raz wziąć udział w takiej konferencji.

                                                                                         Paulina Kasprzak, Bartłomiej Zając

                                                                                         studenci III roku Matematyki

                                                                                         Wydział Podstaw Techniki

                                                                                         Politechniki Lubelskiej