5 października 2017

Studia i praktyki Erasmus+ - trwa rekrutacja!

Erasmus Erasmus
Nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim
2017/2018 trwa do 31 października 2017r.
WYJAZDY N STUDIA
Osoby zainteresowane wyjazdem na studia prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji
oraz listą uczelni partnerskich. Chęć wyjazdu należy zgłosić do koordynatora
wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku pytań dotyczących wyjazdu na studia prosimy o kontakt: Dorota Tylus
(d.tylus@pollub.pl) lub zapraszamy osobiście do Biura Kształcenia Międzynarodowego (Dom
Studenta 4, p. 8).
Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną programu: http://erasmusplus.org.pl/
oraz przewodnikiem po programie w języku angielskim i ulotką w języku polskim. 
Opinie studentów:
- Możliwość studiowania za granicą pozwala poszerzyć swoje horyzonty. Nowe środowisko i
inne spojrzenie na architekturę jest świetnym uzupełnieniem do całego schematu nauczania.
Podróże kształcą i Erasmus jest tego najlepszym dowodem.”
- Super doświadczenie, możliwość poznania nowych ludzi, innych zwyczajów, kuchni, a także
innych metod nauczania, gorąco polecam!!!
- Erasmus to niesamowita przygoda, którą zapamiętam do końca życia. Pozwala poprawić
znajomość języka obcego, poznać ludzi z całego świata oraz gwarantuje niesamowite
wspomnienia i przyjaźnie, która pozostaną na całe życie.
WYJAZDY NA PRAKTYKI
Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji,
ofertami praktyk oraz listą firm. Chęć wyjazdu należy zgłosić do koordynatora wydziałowego
pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć List
Intencyjny podpisany przez instytucję przyjmującą.
W przypadku pytań dotyczących wyjazdu na praktyki prosimy o kontakt: Magdalena Goździk
(m.gozdzik@pollub.pl) lub zapraszamy osobiście do Biura Kształcenia Międzynarodowego
(Dom Studenta 4, p. 8). 
Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną programu: http://erasmusplus.org.pl/
oraz przewodnikiem po programie w języku angielskim i ulotką w języku polskim.
Studenci posiadający udokumentowane prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w
Politechnice Lubelskiej mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe dla osób znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej pochodzące z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER). Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na
pokrycie kosztów związanych z ich niepełnosprawnością, bez których ich mobilność nie byłaby
możliwa. Dodatkowe wsparcie dotyczy zarówno wyjazdów na studia jak i na praktykę.  Więcej
informacji na temat zasad otrzymania dodatkowego wsparcia znajduje się na stronie BKM.
Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Erasmus+!

Zespół BKM