9 października 2017

Dziekan Wydziału Podstaw Techniki uczestniczyła z wykładem inauguracyjnym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. 

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Romana Czakowskiego, który przywitał zaproszonych gości. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego JM Rektor, prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej. Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 wspólnie ze społecznością akademicką świętowało liczne grono zaproszonych Gości.ynamicznie rozwijająca się działalność naukowo-badawcza znakomicie wpisuje się w objętą przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy misję Sapientiae Servientes - w służbie mądrości. Podstawowym zadaniem kadry akademickiej jest rozwój naukowy, a o prestiżu szkoły świadczą przede wszystkim jej naukowcy. JM Rektor uhonorowała wyrożnieniami i medalami Sapientiae Servientes osoby, które w minionym roku akademickim 2016/2017 uzyskały wyższe stopnie naukowe.

W tym roku wykład inauguracyjny zatytułowany "Wpływ uwarunkowań proekologicznych na styl życia w budynkach energooszczędnych" wygłosiła dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. Politechniki Lubelskiej. 

więcej informacji: http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/inauguracja-roku-akademickiego-2017-2018