25 maja 2018

Lekcja z Politechniką Lubelską

Dnia 25 maja 2018 r. przyjechała grupa uczniów z II Liceum
Ogólnokształcącego w Chełmie, która z zainteresowaniem wysłuchała wykładów
w ramach akcji Lekcje z Politechniką Lubelską oraz wzięła udział w warsztatach.

Wykład pt. "Czy można obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej?"
wygłosiła dr Renata Rososzczuk.

W trakcie wykładu została przedstawiona historia liczb zespolonych,
wprowadzono pojęcie liczby zespolonej oraz omówiono zastosowania liczb
zespolonych. Uczniowie nauczyli się jak znajdować pierwiastki z liczb
ujemnych w dziedzinie liczb zespolonych i wykorzystywać zdobytą
umiejętność do rozwiązywania równań stopnia trzeciego.

Wykład pt. "Czy Achilles dogoni żółwia?" wygłosiła dr Anna Makarewicz.
Debatowano czy suma nieskończonej liczby składników może być skończona. 
Omówiono najbardziej znane paradoksy (argumenty) Zenona z Elei . Wykład
ten poświęcony był szeregom liczbowym, zbieżnym i rozbieżnym. Na
zakończenie podano ważny przykład szeregu liczbowego, zwanego szeregiem
harmonicznym.

Warsztaty pt. "Modelowanie 3D w codziennym użytku" poprowadzila mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk wraz ze studentami z koła naukowego Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej "AnimGRAF" inż. Anną Raczyńską oraz inż. Łukaszem Zgryzą .