20 czerwca 2018

XII Północne Spotkania Geometryczne

W dniach 18 - 19. 06. 2018 w Instytucie Matematyki UMCS odbyły się po raz
pierwszy XII Północne Spotkania Geometryczne. Jest to coroczna
konferencja, na której spotykają się geometrzy z całej Polski.

Tegorocznymi uczestnikami byli wykładowcy m.in z Krakowa, Olsztyna,
Białegostoku i Gdańska, Politechnikę Lubelską reprezentował dr hab.
Waldemar Cieślak, prof. PL, który wygłosił referat pt. "Problemy
ekstremalne w teorii krzywych wypukłych", słuchacze byli bardzo
zaciekawieni tą tematyką i zadawali dużo pytań.