3 grudnia 2018

Pracownicy Wydziału Podstaw Techniki otrzymali medale KEN

Obraz może zawierać: 19 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, garnitur, ślub i w budynku

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. w rektoracie Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom Politechniki Lubelskiej. Dekoracji dokonała Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Wśród odznaczonych osób znaleźli się pracownicy naszego wydziału.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to odznaczenie resortowe. Nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, głównie w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Otrzymują go nauczyciele akademiccy legitymujący się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej zostało odznaczonych 22 pracowników Politechniki Lubelskiej. Z Wydziału Podstaw Techniki odznaczenia otrzymali:

Dr hab. Waldemar Cieślak, Prof PL.

Dr inż. Michał Charlak

Dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak

Dr inż. Sylwester Korga

Dr Paweł Wlaź

 

Zdjęcia z uroczystości tutaj.