18 grudnia 2018

Godziny Dziekańskie w dn. 21.12

Na prośbę Samorządu Studenckiego WPT

Ogłaszam

21 grudnia 2018r. 

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Z poważaniem 

DZIEKAN Wydziału Podstaw Techniki

dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL