22 grudnia 2018

Studentka WPT stypendystką Ministra!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. W gronie nagrodzonych znalazły się dwie osoby z Politechniki Lubelskiej, w tym studentka z naszego wydziału realizująca studia II st. na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna inż. Monika Flis.  Serdecznie gratulujemy!