30 stycznia 2019

Powołano zespoły doradcze dla dyscyplin naukowych

Powołano właśnie 44 zespoły doradcze dla każdej z dyscyplin. Będą one pracować nad punktacją poszczególnych pozycji w kluczowym dla ewaluacji wykazie czasopism, który zostanie opublikowany w czerwcu tego roku. W skład zespołów wchodzą wybitni naukowcy. (źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/)

 

Wśród naukowców, którzy będą oceniać czasopisma naukowe w zespole dla dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa znalazł się dr inż. Sebastian Gnapowski, pracownik naukowy Wydziału Podstaw Techniki.