12 kwietnia 2019

Wizyta w Uniwersytecie Karola III w Madrycie

W dniach 2-4 kwietnia 2019 roku pracownice naszego Wydziału - dr Izolda
Gorgol oraz dr Ewa Łazuka odwiedziły Uniwersytet Karola III w Madrycie.
Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+, a jego głównym celem było
prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wizyta była doskonałą okazją do poznania
warunków studiowania w wizytowanej Uczelni oraz do wymiany doświadczeń na
temat procesu kształcenia matematycznego studentów, w szczególności
studentów zagranicznych Prawdopodobnie uda się rozszerzyć umowę
bilateralną dotyczącą wymiany studentów oraz pracowników między naszymi
Uczelniami o dyscyplinę matematyka.