Badania

 

Wydział Podstaw Techniki realizuje w ramach swojej działalności statutowej (2011/2012) następujące zadania badawcze:

Zadania kontynuowane:

  1. Badania procesów cieplnych oraz zużycia wybranych materiałów, ocena własności środków płynnych oraz trwałości i niezawodności wybranych układów trących.
  2. Zastosowania ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych w technice.
  3. Wykorzystanie i nowoczesne zastosowania technologii informacyjnych w przemyśle i edukacji.

Nowe:

  1. Badania własności mechanicznych materiałów roślinnych w określonych warunkach naprężeń. Badanie właściwości reologicznych.
  2. Zastosowanie systemów rozmytych w działalności pedagogicznej nauczycieli.