Rada Wydziału

1. Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL, Dziekan Wydziału
2. Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL, Prodziekan ds. nauki
3. Dr inż. Michał Charlak, Prodziekan ds. studenckich
4. Dr Ewa Łazuka, Prodziekan ds. studenckich

Przedstawiciele pracowników samodzielnych:

5. Prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik
6. Prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko
7. Prof. dr hab. Witold Rzymowski
8. Dr hab. Waldemar Cieślak, prof. PL
9. Dr hab. inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, prof. PL
10. Dr hab. Leopold Koczan, prof. PL
11. Dr hab. Halina Rarot, prof. PL
12. Dr hab. Adam Stachura, prof. PL

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

13. Dr inż. Sebastian Gnapowski
14. Dr Izolda Gorgol
15. Dr inż. Mirosław Malec

Przedstawiciele studentów:

16. Stud. Kamil Senczyk
17. Stud. Katarzyna Głaz
18. Stud. Konrad Kania
19. Stud. Magdalena Wlazło
20. Stud. Kamil Małkiewicz

Przedstawiciele pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi:

21. Mgr Jarosław Kuzioła