Rada Wydziału

1. Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL, Dziekan Wydziału
2. Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL, Prodziekan ds. nauki
3. Dr inż. Michał Charlak, Prodziekan ds. studenckich
4. Dr Ewa Łazuka, Prodziekan ds. studenckich

Przedstawiciele pracowników samodzielnych:

5. Prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik
6. Prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko
7. Prof. dr hab. Witold Rzymowski
8. Dr hab. Yaroslav Chabanyuk
9. Dr hab. Waldemar Cieślak, prof. PL
10. Dr hab. inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, prof. PL
11. Dr hab. Leopold Koczan, prof. PL
12. Dr hab. Anna Kuczmaszewska
13. Dr hab. Halina Rarot, prof. PL
14. Dr hab. Adam Stachura, prof. PL

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

15. Dr inż. Sebastian Gnapowski
16. Dr Izolda Gorgol
17. Dr inż. Mirosław Malec

Przedstawiciele studentów:

18. Stud. Kamil Senczyk
19. Stud. Katarzyna Głaz
20. Stud. Konrad Kania
21. Stud. Magdalena Wlazło
22. Stud. Kamil Małkiewicz

Przedstawiciele pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi:

23. Mgr Jarosław Kuzioła