Seminaria

Wydział Podstaw Techniki organizuje seminaria naukowe, których celem jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i opinii.

Seminaria mają charakter otwarty i są kierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów oraz członków studenckich kół naukowych.

 

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziału Podstaw TechnikiW najbliższym czasie...

------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA W METALICZNYCH STRUKTURACH CIENKOWARSTWOWYCH

dr Dariusz Chocyk, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
termin do ustalenia

------------------------------------------------------------------

EWOLUCJA NAPRĘŻEŃ W WARSTWACH METALICZNYCH OSADZANYCH ELEKTROLITYCZNIE

dr Adam Prószyński, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
termin do ustalenia

------------------------------------------------------------------

SYMULACJE POWSTAWANIA I ANALIZA STRUKTURY KLASTRÓW GAZÓW SZLACHETNYCH

dr Wiesław Polak, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
termin do ustalenia

------------------------------------------------------------------

ZASTOSOWANIE EDUKACYJNE ROBOTYKI

dr hab. inż. Marek Jakubowski, Katedra Metod i Technik Nauczania
termin do ustalenia

------------------------------------------------------------------

FORMUŁA POLSKICH SYSTEMÓW DLA MSP

dr Robert Lis, Katedra Metod i Technik Nauczania
termin do ustalenia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NUMERICAL METHODS TO SOLVE LINEAR SYSTEMS OF EQUATIONS

Prof. Maria Manuela André Alves Simões, Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda Instituto Politécnico da Guarda
15 maja 2012 r.

ZAGADNIENIA ZASTOSOWAŃ
ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN

dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, Katedra Podstaw Techniki, Wydział Podstaw Techniki
23 listopada 2011 r. 

------------------------------------------------------------------

NIESKOŃCZONE MASZYNY TURINGA ROZWIĄZUJĄ "PROBLEM ODPOWIEDNIOŚCI POSTA".

stud. Wojciech Rosa, kier. Matematyka III r., Wydział Podstaw Techniki
8 czerwca 2011r. (środa)

------------------------------------------------------------------

JAK I CO PUBLIKUJEMY?

prof. dr hab. Keshra Sangwal, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
8 grudnia 2010 r.

------------------------------------------------------------------

PROCES WIENERA (OD PODSTAW)

dr Władysław Rompała, Katedra Matematyki stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
26 maja 2010r

------------------------------------------------------------------

STRUKTURY WIELOWARSTWOWE

prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
27 stycznia 2010 r.

------------------------------------------------------------------

BADANIA WPŁYWU SEGREGACJI ATOMÓW
NA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW EUTEKTYCZNYCH UKŁADU Fe-Mn-C-B-Si

prof. dr hab. inż. Mykhaylo Pashechko, Katedra Podstaw Techniki, Wydział Podstaw Techniki
9 grudnia 2009r.

------------------------------------------------------------------

METASTABILNOŚĆ ROZTWORÓW I ROZTOPÓW

prof. dr hab. Keshra Sangwal, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
25 listopada 2009r.

------------------------------------------------------------------

ETYKA W NAUCE

prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, prodziekan ds. nauki Wydziału Podstaw Techniki
prelegenci: Ks. Prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Dr Marek Wroński (Uniwersytet Medyczny w Warszawie),
11 grudnia 2008 r.

------------------------------------------------------------------

WSPÓŁCZESNE MODELE UKŁADÓW MATEMATYCZNYCH O DYSKRETNIE-CIĄGŁYM ROZKŁADZIE PARAMETRÓW

prof. dr hab. Roman Tatsiy, Katedra Matematyki stosowanej, Wydział Podstaw Techniki
19 listopada 2008 r.

------------------------------------------------------------------