Ważne daty

Wydział Podstaw Techniki
zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach

studia stacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

studia niestacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

------------------------------------------------------------------


Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018


1. Elektroniczna rejestracja kandydatów

 • studia stacjonarne - do 17.07.2017r.
 • studia niestacjonarne - od 22.05 do 14.07.2017r.

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 • studia stacjonarne - do 17.07.2017r.
 • studia niestacjonarne - od 22.05 do 14.07.2017r.

3. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów na studia wyników ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły oraz numer świadectwa dojrzałości będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

 • studia stacjonarne - do 17.07.2017r.
 • studia niestacjonarne - do 14.07.2017r.

4. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

 • studia stacjonarne - 18.07.2017r.
 • studia niestacjonarne - 17.07.2017r.

5. Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy posiadają w systemie ERK status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku studiów powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

 • studia stacjonarne - 20.07.2017r. (godz. 10-12, pok. 3)  oraz  21.07.2017r. (godz. 10-13, pok. 3)
 • studia niestacjonarne - 18-20.07.2017r. (godz. zostaną podane w późniejszym terminie)


Uwaga!!!

Kandydaci na studia, którzy są już zarejestrowani w systemie ERK oraz posiadają status zakwalifikowany do przyjęcia proszeni są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyżej wymienionym terminie.

------------------------------------------------------------------