Ważne daty

Wydział Podstaw Techniki
zaprasza na studia stacjonarne II stopnia
na kierunku:

Edukacja Techniczno-Informatyczna

------------------------------------------------------------------


Terminarz czynności rekrutacyjnych (II tura) na pierwszy rok studiów
stacjonarnych II stopnia
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017


1. Uzupełniająca (ostateczna) elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym wniesienie „opłaty rekrutacyjnej”)

 • studia stacjonarne  -  od 08.12.2017r. do 12.02.2017r.

2. Wprowadzenie do systemu przez kandydatów na studia wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

 • studia stacjonarne - do 12.02.2017r.

3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

 • studia stacjonarne - 13.02.2017r.

4. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów)

 • studia stacjonarne
  16.02.2017r. - godz. 10-12 pok. 3
  17.02.2017r. - godz. 12-13 pok. 3

5. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna

 • studia stacjonarne
  16-17.02.2017r.

------------------------------------------------------------------