Wyniki rekrutacji

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 
W WYDZIALE PODSTAW TECHNIKI

Wyniki II tury - 18.07.2017r

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Edukacja techniczno-informatyczna

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Matematyka

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Matematyka

Wyniki I tury - 10.07.2017r

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Edukacja techniczno-informatyczna

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Matematyka

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/18 na studia stacjonarne II stopnia na kierunek MatematykaOsoby posiadające status "Zakwalifikowany do przyjęcia" mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 3 w terminie: 20-21.09.2017r. w godz. 10-12

Osoby posiadające status "W toku postępowania" mogą starać się o przyjęcie na studia po uzupełnieniu danych rekrutacyjnych w systemie ERK


Lista wymaganych dokumentów na studia I i II stopnia

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie informujemy, że niedopełnienie powyższych obowiązków jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata ze studiów

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT
ul. Nadbystrzycka 38
telefon: 81 53 84 517 lub 81 53 84 541
e-mail: rekrutacja.wpt{at}pollub.pl
GODZINY PRZYJĘĆ 
20-21-09.2017r - godz. 10-12
pok. nr 3