Wyniki rekrutacji

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 
W WYDZIALE PODSTAW TECHNIKI


Osoby posiadające status "Zakwalifikowany do przyjęcia" mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 3  


Osoby posiadające status "W toku postępowania" mogą starać się o przyjęcie na studia po uzupełnieniu danych rekrutacyjnych w systemie ERK lub po skontaktowaniu się z WKR


Lista wymaganych dokumentów na studia I i II stopnia

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie informujemy, że niedopełnienie powyższych obowiązków jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata ze studiów

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT
ul. Nadbystrzycka 38
telefon: 81 53 84 517 lub 81 53 84 541
e-mail: rekrutacja.wpt{at}pollub.pl