Wyniki rekrutacji

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 
W WYDZIALE PODSTAW TECHNIKI