Rozkłady zajęć

ROZKŁADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


Organizacja roku akademickiego - 2018/19 (terminarz tygodni)


Jak czytać plan zajęć - pomocne dla studentów I roku

Podział grup podany jest po numerze NIU (numer identyfikacyjny użytkownika) za pomocą, którego można zalogować się do systemu EHMS lub po numerze indeksu


Edukacja techniczno-informatyczna

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 
 I rok - tygodniowy rozkład zajęć podział na grupy         
II rok - tygodniowy rozkład zajęć podział na grupy         
III rok - tygodniowy rozkład zajęć    podział na grupy 
IV rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy
studia II-go stopnia         
 II sem. - rozkład zajęć                      podział na grupy


Inżynieria bezpieczeństwa

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 

 I rok - tygodniowy rozkład zajeć  podział na grupy
III rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy          
IV rok - tygodniowy rozkład zajęć         podział na grupy 
              


Matematyka

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie/licencjackie
I rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy         
II rok - tygodniowy rozkład zajęć    podział na grupy    
III rok - tygodniowy rozkład zajęć   podział na grupy       

     studia II-go stopnia 
 I sem. - rozkład zajęć                 podział na grupy
 III sem. - rozkład zajęć               podział na grupy


PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE (będą aktualizowane na bieżąco)